MAGDALENKA1
Wkład 262
Żona
Data ślubu: 30.06.2012
Warszawa